Bekijk de dagverslagen hier: 

DE VIJFDE ZOMERSCHOOL GROENEWOUD (NOG STEEDS MET  CORONAMAATREGELEN)

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE OUDERS :

Begin tijden :
We beginnen elke dag om 9 uur. We verzamelen op de speelplaats van de Don Sarto.
Daarna gaan we gezellig gezamenlijk ontbijten (de kinderen hoeven dus NIET thuis te eten!)
Na het ontbijt starten we met het programma.

Lunch :
Ook voor de lunch wordt gezorgd, uw kind hoeft dus helemaal niets mee te nemen…

Zakgeld :
Hebben we niet nodig want alles is verzorgd.

Medicijnen :
Wanneer uw kind medicijnen nodig heeft, geeft u die bij het brengen af aan de leiding. Zij zorgen dat uw kind zijn medicijnen op tijd krijgt.

Afmelden :
We gaan ervan uit dat uw kind alle dagen komt.
Mocht het zo zijn dat uw kind door ziekte of andere omstandigheden die dag niet deel kan nemen, meld dit dan ’s morgens voor kwart voor 9 af op nummer:
0626-564117